i-SAMS V2 - PrintSaveClose

 
標題 : 高班「回校領取物資安排」便條
 
 
日期 : 2020-07-14
 
 
內容:-
 

「回校領取物資安排」便條

 

各位高班家長:

   請於以下時間到本園領取學生物資,有關安排如下﹕

(一)回校日期﹕2020年7月17日(星期五)

(二)回校時間﹕高信(下午1:00-2:00)

              高望(下午2:00-3:00)

              高愛(下午3:00-4:00)

*請家長自備環保袋盛載學生物資

*租用了畢業袍和畢業帽的家長,請於當天歸還給本園

*稍後本園會再通知家長到本園領取其他物資(如畢業紀念冊、畢業相套和畢業光碟等)

 此致

 高班家長

 

校長︰林月好啟

二零二零年七月十四日

rpfile